Bothnian Arc - Together we are more
 

Yhteistyö

Bothnian Arc

Alueellinen yhteistyö

Tornionlaakson Neuvosto

Bothnian Arc ja Tornionlaakson Neuvosto ovat tehneet yhteistyötä usean vuoden ajan. Olemme toteuttaneet yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa hankkeita ja tapahtumia, esim. International Matchmaking tapahtumia, Globalisaatio konferenssin ja BioEnergia-alan selvityksiä. Alueen organisaatiot perustivat yhteisen jalustan, Euregio Arctican, jotta ruotsi-suomi-norja raja-aluetta voidaan vahvistaa ja pidemmällä tähtäimellä yhdistää yhä useampia toimintoja. Tulevina vuosina tavoitteenamme on edelleen vahvistaa yhteistyötämme.
Lisätietoa Tornionlaakson Neuvostosta: www.tornedalen.org

 

Pohjoiskalotin Neuvosto

Pohjoiskalotin Neuvosto on yksi Pohjoismaiden Ministerineuvoston rajayhteistyöorganisaatiosta Pohjolassa. Maantiteellisesti Pohjoiskalottiin kuuluvat Nordlannin, Tromsin ja Finnmarkin maakunnat Norjasta, Suomesta Lapin maakunta ja Ruotsista Norbottenin lääni. Neuvostossa ovat jäseninä näiden maakuntien aluepolitiikasta vastaavien kehitysviranomaisten ja elinkeinoelämän edustajat. Neuvostoa voidaankin luonnehtia viranomaisten ja elinkeinoelämän rajayhteistyökumppanuudeksi. Bothnian Arc:lla ja Tornionlaakson Neuvostolla on yhteistyötä Pohjoiskalotin Neuvoston kanssa yhteisellä raja-alueella.
Lisätietoa Pohjoiskalotin Neuvostosta: www.pohjoiskalotinneuvosto.fi

 

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta tiedottaa ja neuvoo yksityishenkilöitä, yrityksiä ja organisaatioita rajat ylittävissä asioissa. Rajaneuvonnalla on toimipiste Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisellä rajalla. Rajaneuvonnan palvelupisteiden tehtävänä on pyrkiä edistämään pohjoismaista liikkuvuutta ja helpottaa rajaesteiden havaitsemista ja auttaa löytämään ongelmaan ratkaisu.
Lisätietoa Pohjoiskalotin Rajaneuvonnasta: www.rajaneuvonta.net

Kansainvälinen yhteistyö

Pohjoismaiden Ministerineuvosto

Pohjoismaiden Ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten yhteistyöelin, jossa hallitusten edustajat käyvät poliittisia keskusteluja, päättävät esimerkiksi pohjoismaisista sopimuksista ja tekevät muuta hyödyllistä yhteistyötä. Ministerineuvoston tärkeitä tehtäviä ovat rajaesteiden poistaminen, tutkimuksen ja innovaation edistäminen sekä Pohjoismaiden ympäristön ja kulttuurin vaaliminen. Pohjoismaiden Ministerineuvosto tukee Bothnian Arc yhdistyksen rajan ylittävää yhteistyötä.
Lisätietoa Pohjoismaiden ministerineuvostosta: www.norden.org

 

AEBR (Association of European Border Regions)

AEBR on ympäri Eurooppaa sijaitsevien rajanylisten organisaatioiden yhteenliittymä. Bothnian Arc ja Tornionlaakson Neuvosto jakavat AEBR:n jäsenyyden. Bothnian Arc:lla ja Tornionlaakson Neuvostolla on yksi jäsen ja yksi varajäsen AEBR:n hallituksessa.
Lisätietoa AEBR:stä: www.aebr.net

 

NSPA (Northern Sparsely Populated Areas Foresight)

NSPA verkosto koostuu Suomen, Ruotsin ja Norjan 14 pohjoisesta alueesta, joilla on samanlaiset olosuhteet ja yhteiset tavoitteet. Yhteistyöhön sisältyy alueen tunnettuuden lisääminen EU:n alueella, EU:n politiikkaan vaikuttaminen ja alustan rakentaminen yhteiselle toiminnalle. Bothnian Arc osallistuu aktiivisesti verkoston toimintaa.
Lisätietoa NSPA:sta: http://www.nspa-network.eu/

Alueellinen

Elinkeinoelämän kehittäminen

Matkailu

Koulutus ja tutkimus

Energia ja Bioenergia

Ympäristö