logo

Bothnian Arc Ekonomisk Förening

Storgatan 85
SE-95385 Haparanda
Sweden

Tel: +358 (0)44 703 1331
Tel: +358 (0)44 340 4884

Bothnian Arc - Together we are more
 

FilmArc

FilmArc 2.0

 

FilmArc 2.0 hyödynnettiin edellisestä hankkeesta saatuja kokemuksia ja kehitettiin niitä toimenpiteitä, jotka oli todettu hyviksi ja tehokkaiksi. Hankealue laajennettiin myös Suomen Lappiin.

 

Hankeaika: 2011-2014

 

FilmArc A och B

 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli saada av-alan yritykset ja työntekijät verkostoitumaan kansainvälisesti ja sitä kautta parantamaan omia työskentelymahdollisuuksiaan.

 

Hankeaika: 2008-2011

 

Hankkeisiin osallistuivat POEM-säätiö Suomesta, Filmpool Nord ja Film i Västerbotten Ruotsista sekä Film Cam AS Norjasta.

 

Päärahoittaja: Interreg IV A Pohjoinen