Bothnian Arc - Together we are more
 

Author: admin_mediabaari

Hankkeen tavoitteena on parantaa elintarvikealan yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kannattavuutta Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisimmissa osissa.   Hankeaika: 2015-2018   Yhteistyökumppanit: Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten Ruotsista, Pro Agria Oulu ry/Oulun Maa-ja kotitalousnaiset Suomesta ja NIBO Tromsö Norjasta. Bothnian Arc:n toimitusjohtaja on ohjausryhmässä.   Päärahoittaja: Interreg Pohjoinen ohjelma   Raportit: Ny mat från Arctic Slutrapport Uutta ruokaa Pohjolasta Kuvakooste aktiviteeteista 2015 -2018   Yhteystiedot: Bothnian Arc: Heikki Aalto; ...

Read More

Tavoitteena on verkostoituminen, tiedon- ja kokemuksien vaihto, sekä toimijoiden aktivoiminen rajan ylittävään yhteistyöhön nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi.   Hankeaika: 2014, 2016-2017   Yhteistyökumppanit: Pohjoismaiden Ministerineuvosto, AEBR, raja-alueita Pohjoismaista, Balttian maista ja Venäjältä.   Yhteystiedot: Heikki Aalto,   Lisätietoja: www.comunyouth.org...

Read More

Hankkeen kokonaistavoitteena oli lisätä rajanylistä toimintaa energiatalouden alalla taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen lisäämiseksi ENPIn ohjelma-alueella. Jotta tässä onnistuttaisiin, niin hankkeessa pyrittiin lisäämään tietämystä energiatehokkuudesta sekä alan liiketoiminnasta.   Hankkeen tarkoituksena oli muodostaa verkosto, joka kehittää alan tiedonvaihtoa, toimintamalleja ja käytännön toimintamuotoja eteläisein Koulan niemimaan, Suomen lapin ja Ruotsin Norrbottenin välillä.   Päärahoittajat: Kolarctic ENPI CBC, Regional Council of Lapland, Länsstyrelsen i Norrbotten.   Yhteistyökumppanit: Rovaniemi Municipal Federation of Education/Lapland University of...

Read More

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan elintarviketeollisuutta perustamalla toimintaympäristö ja verkosto edistämään rajanylistä yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa elintarviketuottajien välillä.   Päärahoittaja: Interreg IV A Pohjoinen   Yhteistyökumppanit: Hushållningssällskapet Rådgivning Nord, Pro Agria Oulu ry/Maatalousnaiset, Bioforsk Nord Holt   Hankeaika: 1.3.2013 - 30.6.2014   Yhteyshenkilöt: Helena Zimmer, Hushållningssällskapet; helena.zimmer(at)hush.se Maija-Liisa Tausta-Ojala, Pro Agria Oulu; maija-liisa.tausta-ojala(at)proagria.fi Heikki Aalto, Bothnian Arc; heikki.aalto(at)bothnianarc.net...

Read More

Esiselvityksen tavoitteena oli aktivoida Perämerenkaarenalueen toimijat rajan ylittävään innovaatioyhteistyöhön ja yhteisten hankkeiden suunnitteluun.   Hankeaika: 1.1.2014-30.6.2014   Päärahoittaja: Interreg IV A Pohjoinen   Yhteistyökumppanit: Oulun Yliopisto/Center for Internet Exellence, Bothnian Arc, Luulajan kunta, Luleå Science Park/Luleå Näringslivs AB   Yhteystiedot: Bothnian Arc: Heikki Aalto, heikki.aalto(at)bothnianarc.net...

Read More

Hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalleja ja toteutussuosituksia raja-alueiden innovaatiostrategioista alueellisille ja kansallisille päättäjille ja toimijoille.   Päärahoittaja: OECD   Yhteistyökumppanit: Helsinki-Tallin EUREGIO, Top Technology ELAt Region, Öresund Region, Nordregio, Hedmark-Dalarna, Bothnian Arc.   Hankeaika: 01.09.2012-28.02.2014   Raportit: OECD Reviews of Regional Innovation - Regions and Innovation; Collaborating across Borders The Case of the Bothnian Arc - Regions and Innovation; Collaborating across Borders   Yhteystiedot: Heikki Aalto: heikki.aalto(at)bothnianarc.net...

Read More

Hankkeen tavoitteena oli Bothnian Corridorin kehittäminen lisäämällä yhteistä suunnittelua, käyttöä ja hyödyntämistä. Yhteistyökumppanit tulivat Ruotsista, Suomesta, Norjasta, Saksasta ja Puolasta. Lead Partner on Region Västerbotten.   Päärahoittaja: Baltic Sea Region Programme   Hankeaika: 08.08.2011-31.03.2014   Lisätietoja: www.bothniangreen.se...

Read More

Hankkeen tavoitteena oli kehittää logistiikka-alan osaamista ja koulutuksellista yhteistyötä Barentsin alueella. Yhteistyökumppanit olivat Oulun yliopisto, Luulajan Teknillinen yliopisto, Oulun ja Kemin satamat, Associationof Suppliers for Oil and Gas Industry "Murmanshelf", Non-commercial organization "Arctic Centre for Training of Oil and Gas Specialists", Non-commercial partnership "Education, Innovation and Scientific-Research Union Socium+" ja The Ministry of Economic Development of the Murmansk region.   Päärahoittaja: Kolarctic EMPI CBC-ohjelma   Hankeaika: 2011-2014   Lisätietoja: www.barents-transport.fi...

Read More

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa ja edistää Perämeren aluetta ja sen saaria tärkeänä käyntikohteena ja elinkeinoelämän voimavarana. Yhteistyökumppanit olivat Metsähallitus, Kalajoen ja Kokkolan kaupungit, Oulun seutu, Iilaakso Oy, Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus, Skellefteån, Luulajan, Piteån, Kalixin ja Haaparannan kunnat, Bothnian Arc.   Päärahoittaja: Interreg IV A Pohjoinen   Hankeaika: 01.05.2011-30.04.2014   Yhteystiedot: Bothnian Arc Heikki Aalto, heikki.aalto(at)bothnianarc.net   Lisätietoja: www.visitbothnianbay.com...

Read More

Hankkeen tavoitteena oli rajan ylittävän elinkeino-osaamisen kokoaminen ja yhteisen elinkeinopalvelukonseptin kehittäminen yhteistyössä paikallisten ja lähialueiden yritysten kanssa. Tarkoitus on vahvistaa jo olemassa olevien yritysten kilpailukykyä sekä parantaa muualta tulevien yritysten edellytyksiä rajan ylittävien liikesuhteiden solmimiseen ja vahvistamiseen.   Päärahoittaja: Interreg IV A Pohjoinen   Hankeaika: 01.09.2012-30.04.2014   Kotisivu: www.bothnianbusiness.se...

Read More

Hankkeen tavoitteena oli lisätä alueen pienten ja keskisuurten yritysten vientikypsyyttä ja -liikevaihtoa ja siten lisätä kauppaa Pohjois-Norjassa, Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa. Yhteistyökumppanit olivat Norrbottens Handelskammare Service AB, Business Oulu, Handelskammare Service AC län AB, Naeringsforeningen i Tromsöregionen, Bedriftskompetanse AS, Hammerfest Naeringsforening ja Narvik Naeringsforum.   Päärahoittaja: Interreg IV A Pohjoinen   Hakeaika: 01.04.2011-31.12.2013    ...

Read More

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Pohjois -Suomen, -Ruotsin ja -Norjan elinkeinoelämän välistä yhteistyötä sekä auttaa yrityksiä heidän kansainvälistymisprosesseissa. Suomesta hakkeeseen osallistuivat Oulun seutu, Ruotsista Bodenin, Kalixin, Luulajan, Piteån ja Älvsbyn kunnat, ALMI Nord AB, Swedish Trade Council sekä Norjasta Tromssan ja Nordlandin läänit.   Hankeaika: 2008-2010   Päärahoittaja: Interreg IV A Pohjoinen  ...

Read More

Hankkeen tavoitteena oli kehittää edelleen Pohjoiskalotin musiikki- ja kulttuurialan yhteistyötä alueen identiteetin profiloimiseksi ja vahvistamiseksi. Yhteistyökumppanit olivat Norrbottenin läänin maakäräjät/Norrbottensmusiken, Oulun Kaupunki/Oulu Sinfonia, Nordnorska landsdelsmusikerordningen.   Päärahoittaja: Interreg IV A Pohjoinen   Hankeaika: 01.08.2011-30.06.2014    ...

Read More

Hankkeen tavoitteena oli säilyttää ja kehittää olemassa olevaa musiikkiosaamista Pohjoiskalotilla. Hankkeeseen sisältyi mm. orkesterivaihtoa, nuorten soittajien orkesteri, musiikkiopettajien orkesteritoimintaa, sävellyskonsertti ja vuosittainen projektialueen musiikkia esittelevä festivaali. Hankkeen hallinnoija oli Norrbottens Musiken Luulajassa ja yhteistyökumppanit olivat Oulun Kaupungin ja Tromssan Kaupungin kulttuuritoimet.   Hankeaika: 2008-2010   Päärahoittaja: Interreg IV A Pohjoinen  ...

Read More

FilmArc 2.0   FilmArc 2.0 hyödynnettiin edellisestä hankkeesta saatuja kokemuksia ja kehitettiin niitä toimenpiteitä, jotka oli todettu hyviksi ja tehokkaiksi. Hankealue laajennettiin myös Suomen Lappiin.   Hankeaika: 2011-2014   FilmArc A och B   Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli saada av-alan yritykset ja työntekijät verkostoitumaan kansainvälisesti ja sitä kautta parantamaan omia työskentelymahdollisuuksiaan.   Hankeaika: 2008-2011   Hankkeisiin osallistuivat POEM-säätiö Suomesta, Filmpool Nord ja Film i Västerbotten Ruotsista sekä Film Cam AS Norjasta.   Päärahoittaja: Interreg IV A Pohjoinen    ...

Read More

Hankkeen tavoitteena oli markkinoiden, kansainvälistymisen sekä liiketoiminnan ja teknologian kehittämisen avulla vahvistaa Perämerenkaaren teräs- ja metalliteollisuuden kilpailukykyä ja pitkän aikajänteen kasvua. Yhteistyökumppaneina olivat Raahen Seudun Teknologiakeskus OY, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Business Oulu, Ab Centek, Luulajan Tekninen Yliopisto ja Bothnian Arc.   Päärahoittaja: Interreg IV A Pohjoinen   Hankeaika: 01.07.2011-30.06.2014  ...

Read More

Hankkeen tavoitteena oli muodostaa rajanylittävä tuottaja-kehittäjäverkosto Ruotsin, Suomen ja Norjan Bioenergiasektorien välille. Hanke toteutettiin yhteistyössä Tornionlaakson Neuvoston kanssa ja päärahoittaja oli Pohjoismaiden Ministerineuvosto.   Ensimmäisen hankkeen aika: Maaliskuu 2008-helmikuu 2009 Raportti: Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella   Toisen hankkeen aika: Vuosi 2009 Vuoden aikana järjestetään Workshoppeja, joissa kartoitetaan tarpeet ja toiveet bioenergia-alan edistämiseksi alueella.   Kolmannen hankkeen aika: Vuosi 2010 Vuoden aikana kartoitetaan Perämerenkaaren alueen bioenergia tuotantoon soveltuvat raaka-ainevarat. Raportti: Perämerenkaaren bioenergiavarat   Yhteystiedot: Heikki Aalto, Bothnian Arc: heikki.aalto(at)bothnianarc.net Peter...

Read More

Tavoitteena oli yhdistää Pohjois-Suomen, Ruotsin ja -Norjan energia-alan tutkimus- ja kehitysorganisaatioita, yrityksiä, paikallisia viranomaisia ja rahoittajia. Tavoitteena oli myös kehittää yhteistyötä näiden toimijoiden välillä. Yhteistyökumppanit olivat Luulajan Tekninen Yliopisto, Centek, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Oulu Innovation, Ylivieskan seutukunta, Bedriftskompetanse Narvik, Norut Narvik, Narvikin Korkeakoulu ja Bothnian Arc.   Päärahoittaja: Interreg IV A Pohjoinen   Hankeaika: 01.04.2010-31.03.2012    ...

Read More

Hankkeen tavoitteena oli Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan pienyritysten yhteistyön lisääminen ja sitä kautta vahvistaa rajanylittävää kaupankäyntiä ja turvata teollisuuden investointien pysymisen alueellamme. Yhteistyökumppanit olivat Internet Bay AB, Dimes RY ja Bothnian Arc.   Päärahoittaja: Interreg IV A Pohjoinen   Hankeaika: 01.02.2011-30.09.2013  ...

Read More

Hankkeen tavoitteena oli lisätä Pohjois -Suomessa ja -Ruotsissa olevien yritysten välistä yhteistyötä sekä T&K toimintaa ja lisätä tietoisuutta molemmin puolin rajaa olevista yhteistyömahdollisuuksista. Hankkeeseen osallistui Suomesta Dimes ry ja Ruotsista InternetBay.   Hankeaika: 01.01.2009-15.05.2010  ...

Read More

Älvsbyn kunta: Helena Öhlund Alvsbyn presentation Helena Ohlund 2014   Autojen testaustoiminnan nykyiset ja tulevaisuuden mahdollisuudet: Jonas Jalar Arctic Falls Jonas Jalar 2014   Kaivostoiminnan päätösprosessi ja valvonta: Anders Forsgren Gruvverksamhetensbeslutsprocess Anders Forsgren 2014   Pohjoisen liikennetarpeet ja tulevaisuuden näkymät: Jorma Leskinen Jorma Leskinen Bottenviksbågeforum 2014...

Read More

Kemin kaupunki: Tero Nissinen Tero Nissinen BA liikenneseminaari 190214.pdf   Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus: Martti Sassi Martti Sassi Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus_esitelmä 19.pdf   Liikennejärjestelmän merkitys Suomen elinkeinoelämälle: Matti Räinä BA Liikenneseminaari M RÄ19.2.2014.pdf   Henkilöliikenne Luulaja-Oulu: Olle Tiderman Olle Tiderman nab LULEÅ-OULU 140219 Kemi.pdf   Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä: Otto Lehtipuu Otto Lehtipuu Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä.pdf   Elinkeinoelämän tarpeet ja tavaraliikenne korridorien kehittämisessä: Jarkko Rantala Rantala_BothnianArc_19022014.pdf   Bothnian Corridor TEN-T verkon investointikohteeksi: Mona Mansour Trafikseminarium MM FINAL...

Read More