Bothnian Arc - Together we are more
 

Projekt

Bothnian Arc
  • Bottenviksbågens ungdomar

    Målsättning med projektet är att ungdomars gränsöverskridande rörlighet ökar under studietiden utifrån att de lär sig entreprenörskap, företagsamhet och gränsöverskridande samarbete.......