logo

Bothnian Arc Ekonomisk Förening

Torggatan 41
SE-95385 Haparanda
Sweden

Tel: +46 (0)922 26990

Bothnian Arc - Together we are more
 

Organisation

Bothnian Arc

Organisation

Bothnian Arc ekonomisk förening har registrerats i Sverige och föreningens säte är i Haparanda. Årsstämman är den högsta beslutande organ och den sammanträder en gång per år. Alla medlemmar har en representant i årsstämman.

 

Årsstämman väljer styrelsen med 12 ordinarie medlemmar och deras ersättare. Styrelsens ordförande är Uleåborgs stadsdirektör Päivi Laajala.

 

Styrelsen har valt arbetsutskottet som har fem ordinarie medlemmar, fem ersättare och tre adjungerade medlemmar. Arbetsutskottets ordförande är Torneås Stadsdirektör Timo Nousiainen.

 

Bothnian Arc:s VD är Heikki Aalto och i kansliet Tuula Parsiala-Teittinen.

Office

Föreningens kansli finns i Haparanda, Torggatan 41.
[ Se kartan]

VD har arbetsrum också i Uleåborg, Stadshuset.

Organisationsschema

Kontaktuppgifter

Adress:

Bothnian Arc Ekonomisk Förening
Torggatan 41
SE-95385 Haparanda
Sverige

E-post:

VD Heikki Aalto
Tel: +358 44 703 1331
E-post:

Tuula Parsiala-Teittinen
Tel: +46 922 26990
GSM: +358 44 340 4884

E-post: