logo

Bothnian Arc Ekonomisk Förening

Storgatan 85
SE-95385 Haparanda
Sweden

Tel: +358 (0)44 703 1331
Tel: +358 (0)44 340 4884

Bothnian Arc - Together we are more
 

Organisation

Bothnian Arc

Organisation

Bothnian Arc ekonomisk förening har registrerats i Sverige och föreningens säte är i Haparanda. Årsstämman är den högsta beslutande organ och den sammanträder en gång per år. Alla medlemmar har en representant i årsstämman.

 

Årsstämman väljer styrelsen med 11 ordinarie medlemmar och deras ersättare. Styrelsens ordförande är Luleås kommunalråd.

 

Styrelsen har valt arbetsutskottet som har fem ordinarie medlemmar, fyra ersättare och en adjungerad medlem. Arbetsutskottets ordförande är Kemi stads kanslichef.

 

Bothnian Arc:s VD är Heikki Aalto och i kansliet Tuula Parsiala-Teittinen.

Office

Föreningens kansli finns i Haparanda, Storgatan 85.
[ Se kartan]

VD har arbetsrum också i Uleåborg, Stadshuset.

Organisationsschema

Kontaktuppgifter

Adress:

Bothnian Arc Ekonomisk Förening
Storgatan 85
SE-95385 Haparanda
Sverige

E-post:

VD Heikki Aalto
Tel: +358 44 703 1331
E-post:

Tuula Parsiala-Teittinen
Tel: +358 44 340 4884
E-post: