Bothnian Arc - Together we are more
 

Organisation

Bothnian Arc

Organisation

Bothnian Arc ekonomisk förening har registrerats i Sverige och föreningens säte är i Haparanda. Årsstämman är den högsta beslutande organ och den sammanträder en gång per år. Alla medlemmar har en representant i årsstämman.

Årsstämman väljer styrelsen med 10 ordinarie medlemmar och deras ersättare.

Styrelsen har valt arbetsutskottet som har fem ordinarie medlemmar, fyra ersättare och en adjungerad medlem.

Bothnian Arc:s VD är Heikki Aalto och i kansliet Tuula Parsiala-Teittinen.

Office

Föreningens kansli finns i Haparanda, Storgatan 85.
[ Se kartan]

VD har arbetsrum också i Uleåborg, Stadshuset.

Organisationsschema