logo

Bothnian Arc Ekonomisk Förening

Storgatan 85
SE-95385 Haparanda
Sweden

Tel: +358 (0)44 703 1331
Tel: +358 (0)44 340 4884

Bothnian Arc - Together we are more
 

Ny Mat från Arctic

Ny Mat från Arctic

Projektets målsättning är att öka konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet i livsmedelsföretag inom de nordligaste delarna av Finland, Sverige och Norge.

 

Projekttid: 2015-2018

 

Samarbetspartner: Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten från Sverige, Pro Agria Oulu ry/Oulun Maa-ja kotitalousnaiset från Finland och Bioforsk från Norge. Bothnian Arcs VD ingår i styrgruppen.

 

Huvudfinansiär: Interreg Nord programmet

 

Kontaktuppgifter:

Bothnian Arc: Heikki Aalto;