Bothnian Arc - Together we are more
 

Nordic Business Link 2.0

Nordic Business Link 2.0

Projektets målsättning var att öka exportmognaden och -omsättningen hos regionala små- och medelstora företag och därmed öka handeln inom norra Norge, norra Finland och norra Sverige.  Samarbetspartner var Norrbottens Handelskammare Service AB, Business Oulu, Handelskammare Service AC län AB, Naeringsforeningen i Tromsöregionen, Bedriftskompetanse AS, Hammerfest Naeringsforening ja Narvik Naeringsforum.

 

Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord

 

Projekttid: 01.04.2011-31.12.2013