Bothnian Arc - Together we are more
 

Network of Expertise for Energy in Cold Climate

Network of Expertise for Energy in Cold Climate

Målsättning var att sammanföra forsknings- och utvecklingsorganisationer, företag, lokala myndigheter och finansiärer i norra Sverige, norra Finland och norra Norge inom energisektorn samt utveckla samarbetet mellan dessa aktörer.
Samarbetspartner var Luleå Tekniska Universitet, Centek, Kemi-Tornionlaakso Municipal Education and Training Consortium Lappia, Rovaniemi University of Applied Sciences, Oulu Innovation, Ylivieska regionkommun, Bedriftskompetanse Narvik, Norut Narvik, Högskolan i Narvik och Bothnian Arc.

 

Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord

 

Projekttid: 2010-04-01–2012-03-31