logo

Bothnian Arc Ekonomisk Förening

Storgatan 85
SE-95385 Haparanda
Sweden

Tel: +358 (0)44 703 1331
Tel: +358 (0)44 340 4884

Bothnian Arc - Together we are more
 

Näringslivstjänster HaparandaTornio

Näringslivstjänster HaparandaTornio

Projektets målsättning var att samla det gränsöverskridande kunnandet för att utveckla ett gemensamt koncept av näringslivstjänster. Detta sker i nära samarbete med lokala och närliggande företag. Syftet var att stärka konkurrenskraften inom den befintliga näringslivet samt att företag från större geografiskt område ska kunna använda sig av kunskaperna när de planerar affärsrelationer över gränsen.

 

Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord

 

Projekttid: 2012-09-01–2014-04-30

 

Hemsida: www.bothnianbusiness.se