logo

Bothnian Arc Ekonomisk Förening

Storgatan 85
SE-95385 Haparanda
Sweden

Tel: +358 (0)44 703 1331
Tel: +358 (0)44 340 4884

Bothnian Arc - Together we are more
 

Music on Top

Målsättning med projektet var att tillvarata och vidareutveckla den samlade musikkompetensen på Nordkalotten. Projektet innehöll bl.a. orkesterutbyte, unga musikers orkester, musiklärarnas orkesterverksamhet, kompositionskonsert och årlig festival där projektområdets musik presenteras.
Huvudman för projektet var Norrbottens Musiken i Luleå och samarbetspartner var Uleåborgs Stads och Troms Stads kulturförvaltningarna.

 

Projekttid: 2008-2010

 

Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord