Bothnian Arc - Together we are more
 

Music on Top 2

Projektets målsättning var att vidareutveckla det musikaliska och kulturella samarbetet på Nordkalotten för att profilera och stärka regionens identitet. Samarbetspartner var Norrbottens läns landsting/Norrbottensmusiken, Uleåborgs stad/Oulu Sinfonia, Nordnorska landsdelsmusikerordningen.

 

Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord

 

Projekttid: 01.08.2011-30.06.2014