Bothnian Arc - Together we are more
 

Material från Bothnian Arc Trafikseminarium 2014

Material från Bothnian Arc Trafikseminarium 2014

Kemin stad (på finska): Tero Nissinen
Tero Nissinen BA liikenneseminaari 2014

 
Fungerande logistik och regionens storindustri (på finska): Martti Sassi
Martti Sassi Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus 2014

 
Trafiksystemets betydelse för näringslivet i Finland (på finska): Matti Räinä
BA Liikenneseminaari M Räinä 2014

 
Passagerartrafik Luleå-Oulu (på svenska): Olle Tiderman
Olle Tiderman nab LULEÅ-OULU 2014

 
Järnvägstrafikens roll i utvecklingen av regioner (på finska): Otto Lehtipuu
Otto Lehtipuu Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä 2014

 
Näringslivets behov och godstransporter i utvecklingen av korridorer (på engelska): Jarkko Rantala
Rantala BothnianArc 2014

 
Bothnian Corridor till investeringsobjekt för TEN-T nätverk (på svenska): Mona Mansour
Trafikseminarium M Mansour 2014