Bothnian Arc - Together we are more
 

Mat från hav till hav

Mat från hav till hav

Projektets målsättning var att utveckla livsmedelsindustrin i norra Sverige, norra Finland och norra Norge genom att upprätta en plattform och ett nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan livsmedelsproducenter över gränsen.

 

Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord

 

Samarbetspartner: Hushållningssällskapet Rådgivning Nord, Pro Agria Oulu ry/Maatalousnaiset, Bioforsk Nord Holt

 

Projekttid: 2013-03-01 — 2014-06-30

 

Kontaktpersoner:
Helena Zimmer, Hushållningssällskapet; helena.zimmer(at)hush.se
Maija-Liisa Tausta-Ojala, Pro Agria Oulu; maija-liisa.tausta-ojala(at)proagria.fi

Heikki Aalto, Bothnian Arc; heikki.aalto(at)bothnianarc.net