logo

Bothnian Arc Ekonomisk Förening

Storgatan 85
SE-95385 Haparanda
Sweden

Tel: +358 (0)44 703 1331
Tel: +358 (0)44 340 4884

Bothnian Arc - Together we are more
 

Rapporter

Policy Brief; Building Economic and Social Resilience in the Nordic Regions: Nordregio June 2019 ( 11.02.2020 )
( Resilience-Policy-Brief-Nordregio-1.pdf ) Public
Social and Economic Resilience in the Bothnian Arc Cross-Border Region; Nordregio report 2019:11 ( 28.08.2019 )
( Social-and-Economic-Resilience-in-Bothnian-Arc-Cross-Border-Region-201911-Nordregio-1.pdf ) Public
Regional Economic and Social Resilience: An Exploratory In-Depth Study in the Nordic Countries, Nordregio report 2019:2 ( 28.08.2019 )
( Regional-Economic-and-Social-Resilience-In-Depth-Study-in-the-Nordic-Countries-20192-Nordregio-1.pdf ) Public
OECD Reviews of Regional Innovation – Regions and Innovation: Collaborating Across Borders ( 16.02.2016 )
( regions-and-innovation-collaborating-across-borders.htm ) Public
The Case of the Bothnian Arc – Regions and Innovation: Collaborating Across Borders ( 16.02.2016 )
( Bothnian-Arc.pdf ) Public
Utvecklingsmöjligheter för Bottenvikens järnvägstrafik ( 16.02.2016 )
( Raport-Bottenviksbågen-järnvägstrafik-_FINAL.pdf ) Public
NORDREGIO EWP 2010:1: Nordiska gränskommitteer och gränsöverskridande myndighetsintegration ( 16.02.2016 )
( Nordregio-ewp-2010-1-Nordiska-granskommitteer.pdf ) Public
Bioenergiresurser på Bottenviksbågen: Bioenergisektorn i Tornedalen och Bottenviksbågen ( 16.02.2016 )
( Bioenergiresurser-på-Bottenviksbågen-2010.pdf ) Public
Slutrapport International Matchmaking i Tornio-Haparanda 2008 ( 16.02.2016 )
( Slutrapport-MATCHMAKING-TORNIO-Sv_0.pdf ) Public
Slutrapport Gränslös Matchmaking i Oulu 2007 ( 16.02.2016 )
( Yrityssenssit-Matchmaking-oulu-sv-slutrap_0.pdf ) Public