Bothnian Arc - Together we are more
 

ICT-bågen

Målsättning med projektet var dels att öka samarbete samt forsknings- och utbildningsinsatser mellan företag i norra Finland och norra Sverige och dels att öka medvetenheten av de samarbetsmöjligheter som finns i båda sidorna av gränsen. I projektet medverkade Internet Bay från Luleå, Sverige och Dimes ry från Uleåborg, Finland.

 

Projekttid: 2009-01-01–2010-05-15