Bothnian Arc - Together we are more
 

FilmArc

FilmArc 2.0

 

Inom FilmArc 2.0 utnyttjades erfarenheterna som man fått av det tidigare projekten och utvecklade vidare de åtgärder som visat sig vara bra och effektiva. Projektområdet utökades till att omfatta även finska Lappland.

 

Projekttid: 2011-2014

 

FilmArc A och B

 

Projektets centrala målsättning var att få audiovisuella sektors företag och arbetare bilda international nätverk och där igenom förbättra sina arbetsmöjligheter.

 

Projekttid: 2008-2011

 

I projekten deltog Filmpool Nord och Film i Västerbotten från Sverige, POEM-stiftelse från Finland och Film Camp AS från Norge.

 

Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord