Bothnian Arc - Together we are more
 

ENERU-Efficient Energy Management in Barents region

ENERU-Efficient Energy Management in Barents region

Projektets övergripande syfte var att öka gränsöverskridande arbetet inom energieffektiviseringsområdet för att öka såväl ekonomiskt som socialt utveckling inom ENPIs programområde. För att lyckas med detta ska projektet öka kunskapen om energieffektivisering och dess metoder samt öka affärsverksamheten inom området.

Målet med projektet var att etablera ett nätverk som genererar kunskapsutbyte, metodutbyte och praktisk genomförandekunskap inom området mellan Södra Kolahalvön, Finska Lappland och Svenska Norrbotten.

 

Huvudfinansiärer: Kolarctic ENPI CBC, Regional Council of Lapland, Länsstyrelsen i Norrbotten.

 

Samarbetspartner: Rovaniemi Municipal Federation of Education/Lapland University of Applied Sciences, Bionova Ltd, Iin Micropolis Oy, Kemi-Torniolaakso Municipal Education and Training Consortium Lappia, Piteå kommun, Bothnian Arc, Institute of the the Industrial Ecology Problems of the North, Kola Science Center, Russian Academy of Sciences, Kandalaksha och Kirovsk city administrations.

 

Projekttid: 2013-02-01–2015-05-29

 

Rapport: Multidiciplinary Approach Develop Energy Efficiency in the Barents Region

 

Kontaktpersoner:
Heikki Aalto, Bothnian Arc; heikki.aalto(at)bothnianarc.net

Mer information: www.eneru.eu