Bothnian Arc - Together we are more
 

Cross-Border Regional Innovation Policies

Cross-Border Regional Innovation Policies

Projektets målsättning var att utveckla verksamhetsmodeller och rekommendationer för implementering av gränsregionala innovationsstrategier till regionala och statliga beslutsfattare och aktörer.

 

Huvudfinansiär: OECD

 

Samarbetspartner: Helsinki-Tallin EUREGIO, Top Technology ELAt Region, Öresund Region, Nordregio, Hedmark-Dalarna, Bothnian Arc.

 

Projekttid: 2012-09-01–2014-02-28

 

Rapporter:

OEDC Reviews of Regional Innovation – Regions and Innovation; Collaborating across Borders

The Case of the Bothnian Arc – Regions and Innovation; Collaborating across Borders

 

Kontaktperson:
Heikki Aalto; heikki.aalto(at)bothnianarc.net