logo

Bothnian Arc Ekonomisk Förening

Storgatan 85
SE-95385 Haparanda
Sweden

Tel: +358 (0)44 703 1331
Tel: +358 (0)44 340 4884

Bothnian Arc - Together we are more
 

Cross-border Public Services

Cross-border Public Services

Målsättning med projektet är att kartlägga nuläge och utvecklingsbehov för gränsregionernas offentliga tjänster samt regionens mervärde. I projektet ingår också utbyte av erfarenheter för att hitta bästa praxis.

Utöver Bothnian Arc deltar 10 Europeiska gränsregioner i projektet.

 

Projekttid: 1.1.2017-31.3.2019

 

Huvudfinansiär: ESPON 2020 Cooperation Programme

 

Rapporter:

ESPON CPS 01 Main Report

ESPON CPS 10 Scientific Report Annex VI Bothnian Arc

Mera information och flera rapporter: www.espon.eu/CPS

 

Kontaktuppgifter: Heikki Aalto, Bothnian Arc

E-post: