logo

Bothnian Arc Ekonomisk Förening

Storgatan 85
SE-95385 Haparanda
Sweden

Tel: +358 (0)44 703 1331
Tel: +358 (0)44 340 4884

Bothnian Arc - Together we are more
 

Cross-Biz

Projektets målsättning var att stärka gränsöverskridande handel och arbeta för att industrins investeringar stannar inom regionen genom att öka samarbetet mellan småföretagen i norra Finland, norra Sverige och norra Norge. Samarbetspartner var Internet Bay AB, Dimes RY ja Bothnian Arc.

 

Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord

 

Projekttid: 2011-02-01–2013-09-30