Bothnian Arc - Together we are more
 

Combating Unemployment among Youth

Combating Unemployment among Youth

Målsättningen är nätverksbyggande, kunskap- och erfarenhetsutbyte samt aktivering av aktörer till gränsöverskridande samarbete för att minska ungdomsarbetslösheten.

 

Projekttid: 2014, 2016-2017

 

Samarbetspartner: Nordiska Ministerrådet, AEBR, gränsregioner från Norden, Baltiska länder och Ryssland.

 

Huvudfinansiär: Nordiska Ministerrådet

 

Kontaktpersoner:
Heikki Aalto, Bothnian Arc;

 

Mera information:

www.comunyouth.org