logo

Bothnian Arc Ekonomisk Förening

Torggatan 41
SE-95385 Haparanda
Sweden

Tel: +46 (0)922 26990

Bothnian Arc - Together we are more
 

Projektit

Projektets målsättning är att öka konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet i livsmedelsföretag inom de nordligaste delarna av Finland, Sverige och Norge.   Projekttid: 2015-2018   Samarbetspartner: Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten från Sverige, Pro Agria Oulu ry/Oulun Maa-ja kotitalousnaiset från Finland och Bioforsk från Norge. Bothnian Arcs VD ingår i styrgruppen.   Huvudfinansiär: Interreg Nord programmet   Kontaktuppgifter: Bothnian Arc: Heikki Aalto; heikki.aalto@bothnianarc.net...

Read More

Målsättningen är nätverksbyggande, kunskap- och erfarenhetsutbyte samt aktivering av aktörer till gränsöverskridande samarbete för att minska ungdomsarbetslösheten.   Projekttid: 2014, 2016-2017   Samarbetspartner: Nordiska Ministerrådet, AEBR, gränsregioner från Norden, Baltiska länder och Ryssland.   Huvudfinansiär: Nordiska Ministerrådet   Kontaktpersoner: Heikki Aalto, Bothnian Arc; heikki.aalto@bothnianarc.net   Mera information: www.comunyouth.org...

Read More