Bothnian Arc - Together we are more
 

Boundless Bothnian Bay

Boundless Bothnian Bay

Projektets målsättning var att förstärka och utveckla Bottenvikens område och dess öar som viktiga besöksmål och som en resurs för näringslivet. Samarbetspartner var Metsähallitus (Forststyrelsen), städerna Kalajoki och Karleby, Uleåborgsregion, Iilaakso Oy, Kemi-Tornio Regional Development Acency, kommunerna Skellefteå, Luleå, Piteå, Kalix och Haparanda, Bothnian Arc.

 

Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord

 

Projekttid: 2011-05-01–2014-04-30

 

Kontaktuppgifter:
Bothnian Arc, Heikki Aalto; heikki.aalto(at)bothnianarc.net

 

Mer information: www.visitbothnianbay.com