Bothnian Arc - Together we are more
 

Bottenviksbågens ungdomar

Bottenviksbågens ungdomar

Målsättning med projektet är att ungdomars gränsöverskridande rörlighet ökar under studietiden utifrån att de lär sig entreprenörskap, företagsamhet och gränsöverskridande samarbete. Utveckling av skolpersonalens gränsöverskridande samarbete ingår också i projektet för att få kontinuitet i verksamheten.

 

Samarbetspartner: Uleåborgs stads utbildning- och kulturverksamhet och Ung Företagsamhet i Norrbotten. Bothnian Arc ingår i projektets styrgrupp.

 

Huvudfinansiär: Interreg Nord programmet

 

Projekttid: 2018-2021

 

Mer information:

Heikki Keränen, Uleåborgs stad