Bothnian Arc - Together we are more
 

Bottenviksbågen

Bothnian Arc

Bottenviksbågen

På världskartan: www.kartta.com

 

Överordnad vision för Bothnian Arc föreningens utveckling:

 

“Regionen Bottenviksbågen ska utvecklas till norra Europas mest funktionellt integrerade gränsregion samt till Europeiska unionens nordligaste koncentration av industri, forskning och kompetens.”

 

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna tjänster inom områden som samhällsplanering, näringslivsutveckling, miljö och kultur, forskning och utbildning och marknadsföring.

 

Föreningen är öppen för kommuner, regionkommuner eller motsvarande som geografiskt ligger runt Bottenviken. Företag, organisationer och myndigheter kan också vara medlemmar i föreningen.

Medlemmar