Bothnian Arc - Together we are more
 

Bothnian Green Logistic Corridor

Bothnian Green Logistic Corridor

Projektets målsättning var att utveckla Bothnian Corridor genom ökning av gemensam planering, användning och nyttjande. Samarbetspartner kom från Sverige, Finland, Norge, Tyskland och Polen. Lead Partner var Region Västerbotten.

 

Huvudfinansiär: Baltic Sea Region Programme

 

Projekttid: 08.08.2011-31.03.2014

 

Mera information: www.bothniangreen.se