Bothnian Arc - Together we are more
 

Bothnian Arc Steel & Metal Industry

Bothnian Arc Steel & Metal Industry

Projektets målsättning var att med hjälp av marknader, internationalisering samt med utveckling av affärsverksamhet och teknologi förstärka stål- och metalindustrins konkurrenskraft och långsiktig tillväxt inom Bottenviksbågeregionen. Samarbetspartner var Raahe Region Technology Center OY, Kemi-Tornio University of Applied Sciences Lappia, Business Oulu, Ab Centek, Luleå Tekniska Universitet och Bothnian Arc.

 

Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord

 

Projekttid: 01.07.2011-30.06.2014