logo

Bothnian Arc Ekonomisk Förening

Storgatan 85
SE-95385 Haparanda
Sweden

Tel: +358 (0)44 703 1331
Tel: +358 (0)44 340 4884

Bothnian Arc - Together we are more
 

Bothnian Arc Innovation Collaboration

Bothnian Arc Innovation Collaboration

Målsättningen med förstudien var att aktivera Båttenviksbågeregionens aktörer till gränsöverskridande innovationssamarbete och planering av gemensamma projekt.

 

Projekttid: 2014-01-01 — 2014-06-30

 

Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord

 

Samarbetspartner: Uleåborgs universitet/Center for Internet Exellence, Bothnian Arc, Luleå kommun, Luleå Science Park/Luleå Näringsliv AB

 

Kontaktpersoner:
Heikki Aalto, Bothnian Arc; heikki.aalto(at)bothnianarc.net