Bothnian Arc - Together we are more
 

BioEnergi

Projektets målsättning var att bilda en gränsöverskridande producent och utvecklingsnätverk mellan Sverige, Finland och Norge inom Bioenergisektorn. Projektet genomfördes i samarbete med Tornedalsrådet och huvudfinansiär var Nordiska Ministerrådet.

 

Projekttid för första projekt: Mars 2008-februari 2009
Rapport: Bioenergisektorn i Tornedalen och Bottenviksbågen

 

Projekttid för andra projekt: År 2009
Under året genomfördes Workshops, där regionens behov och vilja för bioenergisektorns utveckling kartläggs.

 

Projekttid för tredje projekt: År 2010
Under året kartläggs Bottenviksbågeregionens råvarutillgångar som är lämpliga för tillverkning av bioenergi.
Rapport: Bioenergiresurser på Bottenviksbågen 2010

 

Kontaktuppgifter:
Heikki Aalto, Bothnian Arc: heikki.aalto(at)bothnianarc.net
Peter Hagström, Tornedalsrådet: peter.hagstrom(at)haparanda.se