Bothnian Arc - Together we are more
 

Barents Logistics 2

Projektets målsättning var att utveckla kompetens och utbildningsmässigt samarbete i logistiksektor inom Barentsregionen. Samarbetspartner var Uleåborgs universitet, Luleå Tekniska universitet, hamnar i Uleåborg och Kemi, Associationof Suppliers for Oil and Gas Industry ”Murmanshelf”, Non-commercial organization ”Arctic Centre for Training of Oil and Gas Specialists”, Non-commercial partnership ”Education, Innovation and Scientific-Research Union Socium+” ja The Ministry of Economic Development of the Murmansk region.

 

Huvudfinansiär: Kolarctic EMPI CBC-program

 

Projekttid: 2011-2014

 

Mera information: www.barents-transport.fi