logo

Bothnian Arc Ekonomisk Förening

Storgatan 85
SE-95385 Haparanda
Sweden

Tel: +358 (0)44 703 1331
Tel: +358 (0)44 340 4884

Bothnian Arc - Together we are more
 

Author: Tuula Parsiala

Målsättning med projektet är att ungdomars gränsöverskridande rörlighet ökar under studietiden utifrån att de lär sig entreprenörskap, företagsamhet och gränsöverskridande samarbete. Utveckling av skolpersonalens gränsöverskridande samarbete ingår också i projektet för att få kontinuitet i verksamheten.   Samarbetspartner: Uleåborgs stads utbildning- och kulturverksamhet och Ung Företagsamhet i Norrbotten. Bothnian Arc ingår i projektets styrgrupp.   Huvudfinansiär: Interreg Nord programmet   Projekttid: 2018-2021   Mer information: Heikki Keränen, Uleåborgs stad heikki.keranen@ouka.fi ...

Read More

Målsättning med projektet är att kartlägga nuläge och utvecklingsbehov för gränsregionernas offentliga tjänster samt regionens mervärde. I projektet ingår också utbyte av erfarenheter för att hitta bästa praxis. Utöver Bothnian Arc deltar 10 Europeiska gränsregioner i projektet.   Projekttid: 1.1.2017-31.3.2019   Huvudfinansiär: ESPON 2020 Cooperation Programme   Rapporter: ESPON CPS 01 Main Report ESPON CPS 10 Scientific Report Annex VI Bothnian Arc Mera information och flera rapporter: www.espon.eu/CPS   Kontaktuppgifter: Heikki Aalto, Bothnian Arc E-post: heikki.aalto@bothnianarc.net ...

Read More

Projektets målsättning är att öka konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet i livsmedelsföretag inom de nordligaste delarna av Finland, Sverige och Norge.   Projekttid: 2015-2018   Samarbetspartner: Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten från Sverige, Pro Agria Oulu ry/Oulun Maa-ja kotitalousnaiset från Finland och NIBO Tromsö från Norge. Bothnian Arcs VD ingår i styrgruppen.   Huvudfinansiär: Interreg Nord programmet   Rapporter: Ny mat från Arctic Slutrapport 20181031 Ny mat från Arctic Bilder från aktiviteter 2015 -2018   Kontaktuppgifter: Bothnian Arc: Heikki Aalto; heikki.aalto@bothnianarc.net...

Read More