Bothnian Arc - Together we are more

SWEDEN

FINLAND

Bottenviksbågen

Bottenviksbågen är en kustzon runt Bottenviken i den nordligaste delen av Östersjön. Geografiskt omfattar området sex svenska kommuner samt två finska regionkommuner och två städer.
I området bor ca. 700 000 invånare.

Bottenviksbågen är en av Gränsregionala samarbetsorganisationer i Norden, vars verksamhet Nordiska Ministerrådet finansierar.

Bottenviksbågen har ett strategiskt läge i skärningspunkten mellan Östersjöområdet och Barentsregionen. Båttenviksbågen kan fungera som länk och mötesplats mellan dessa områden såväl kommunikationsmässigt som socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Genom ett gränsöverskridande samarbete inom Bottenviksbågen öppnas möjligheter att skapa en stark och konkurrenskraftig region med teknik, företag, kompetens och nätverk i den internationella frontlinjen. En utveckling som också ska stå i samklang med hög livskvalitet och trygghet för människor. Men samarbetet ska också ses som en del i att utveckla hela norra Europa.

Aktuellt

Bothnian Arc belönades i en tävling om utveckling av kultur i Europeiska gränsregioner 2019

[ Läs mer ]

Kommande evenemang

Inga händelser
Se alla händelser

Spela Gränslös kunskaptest

Testa dina kunskaper. Spelandet är kostnadsfritt!

Spela quiz!